ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 66
คณะกรรมการคัดเลือกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่มีการบริหารการจัดการที่ดี ปีงบประมาณ 2565
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 65
ขอขอบพระคุณในการร่วมทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษาออนไลน์
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65
ประกาศนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาชั้นปีที่4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ เนื่องในงาน เปิดประตูสู่โลกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 “สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ“
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 65
ฏีกาผ้าป่า 65
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 65
รับสมัครนักเรียน
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 65
ปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน ในช่วงวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2565 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 65
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบ้านนาข่อย
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 64
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงผิวจราจ
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 64
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษต
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 64
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา จ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท2
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 64
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา จ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 64
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก้ม-ราษฎร์พัฒ
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 64
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านฝาง หมู่ที่ 5
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 64
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาเหลืองใน
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 64
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อบ้านดอนก
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 64
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา จ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท4
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 64
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา จ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท3
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 64