รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม
105 ม.7   ตำบลตาลชุม  อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
เบอร์แฟกส์ 054-718348


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :